شیمی‌درمانی یکی از روش های درمان سرطان و یا تخفیف موقت آن است. استفاده از برخی داروهای خاصی است که در اصطلاح پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته می‌شود.

 کار اصلی این داروهای خاص از بین بردن عضو بیمار بدون صدمه به بافتهای مجاور آن است. این نوع از درمان اثراتی هم بر روی سلول‌ها و بافت‌های بدن دارد. یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و خشک شدن پوست است.

شیمی درمانی یک شیوه رایج در معالجه بیماری هاست که سلول‌ها و بخصوص سلول‌های میکروارگانیسم‌ها وسلول‌های سرطانی را با استفاده از داروهای شیمیای و مواد شیمیایی از بین می‌برد و در کاربردهای متداول معمولا از آنتینوپلاستیک‌ها برای درمان سرطان استفاده می‌شود ویا به صورت بارزتر ترکیبی از این مواد به کار برده می‌شود. معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که برای درمان غدد سرطانی استفاده می‌شود محدود نمی‌شود بلکه انتی بیوتیک‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

اولین نوع مدرن ماده شیمی درمانی ارسفنامین بود که به پاول ارلیک بر می‌گردد و همچنین ترکیبات آرسنیکی بود که در سال ۱۹۰۹ کشف شد و برای معالجه سیفیلس به کار برده شد و بعدها از ان سولفانومیدها توسط دومگ و پنیسیلین توسط الکساندر فلیمنگ کشف شد.

دیگر کاربردهای عامل‌های شیمی درمانی سایتوستاتیکی برای درمان بیماری‌هایی مانند سفت شدگی بافتها ورماتیسم و ورم مفاصل وبیماری‌های که به صورت خود به خودی در برابر معالجه‌ها مقاوم می شوند بكار برده شد.